• Untitled

  Artist:
  Sysoyev, Vyacheslav. 1937-2006
  Technique:
  Indian Ink, pen
  Dimensions:
  200х160 mm

Sysoyev, Vyacheslav. 1937-2006

Untitled

2005